Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Lý Tự Trọng, số 578 Lê Đức Thọ, Phường 16, quận Gò Vấp, TP. HCM. Chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021).
Cập nhật : 11:30 Thứ bảy, 20/2/2021
Lượt đọc: 119

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRÊN INTERNET VÀ CÁC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG K12Online. INTERNET TEACHING PLAN AND K12Online USE DIRECTIONS

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 19/2/2021
Ngày có hiệu lực: 19/2/2021
Người ký: DƯƠNG HỬU ĐỨC
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 02-02-2021-den-28-02-2021tkb-lop_2022021115046.xlsx
File thứ 2: tkb-gv2-02-02-den-19022021_2022021115046.xlsx
Nội dung:

PHÒNG GD&ĐT QUẬN GÒ VẤP                                              
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ..... /KHCM –THCS LTT

                                                                                                                            Phường 16, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC DẠY HỌC TRÊN INTERNET TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC Ở TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 Ở HỌC KỲ II CỦA NĂM HỌC 2020 - 2021

 

          Thực hiện văn bản số 369/UBND-VX ngày 01/02/2021 của của UBND quận Gò Vấp về việc ngừng cho học sinh đến trường để phòng chống dịch covid 19.

          Thực hiện văn bản số 505/UBND-VX ngày 14/02/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh - sinh viên thành phố nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch covid 19.

          Trường THCS Lý Tự Trọng lập kế hoạch tổ chức dạy học trên internet trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19 ở đầu học kỳ II năm học 2020- 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Giúp học sinh được học tập theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid -19.

2. Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua internet của giáo viên.

3. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh học tập.

4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

 1. Số môn, tiết dạy học qua Internet

  - Đảm bảo chương trình dạy học, các tổ bộ môn, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến cho tuần 22, 23 (từ 05/02 đến 28/02/2021, trước và sau nghỉ tết do nghỉ phòng tránh dịch bệnh). Mỗi bài mới được thực hiện trên video dài 20 phút, sau xem video bài mới, các em có 25 phút để ghi bài, làm các câu trắc nghiệm ( từ 05 đến 10 câu), chuẩn bị bài tập tự luận...và nghỉ 10 giữa các tiết học để tránh mỏi mắt. Kế hoạch dạy học trên internet của các tổ, nhóm chuyên môn cần cụ thể nội dung dạy, bài dạy, chương trình dạy, phân công... và được Phó hiệu trưởng phê duyệt. Kế hoạch dạy học của các nhóm chuyên môn được công khai trên Website https://thcslytutrong.hcm.edu.vn

  - Nội dung dạy trên internet theo chương trình học 01 buổi/ngày, chỉ học các tiết chính khóa, nội dung dạy học được cập nhật đầy đủ trên K12Online trước ngày chủ nhật 21/02/2021.

  + Môn Thể dục: thực hiện dạy học tự chọn.

  + Môn Âm nhạc: thực hiện theo các video mà cán bộ chỉ đạo đã đưa xuống cho toàn quận.

  + Môn Mĩ thuật:thực hiện dạy Thường thức âm nhạc.

  + Các môn còn lại: dạy nội dung kiến thức có chọn lọc của tuần 22, 23.

  - Thời khóa biểu học trên internet là thời khóa biểu học chính khóa HKII đã được công bố. Học sinh sẽ học theo thời khóa biểu trên K12Online bắt đầu từ tiết 1 (lúc 7g00) ngày thứ 2, 22/02/2021.

  - Các video dạy học, bài tập củng cố kiến thức của giáo viên để học sinh học trên internet, sau khi được Tổ trưởng chuyên môn duyệt, là được đăng trên trang mạng trực tuyến C12Online do công ty Viettel cung cấp.

  - Thầy cô không thực hiện lấy điểm để vào sổ trong thời gian học sinh học trên internet.

  - Những học sinh tham gia học trên internet sẽ được tính khuyến khích hạnh kiểm để được xét hạnh kiểm ở HKII. Những học sinh không tham gia học trên internet mà không có lý do chính đáng, không có đơn của phụ huynh cũng sẽ bị xem xét hạnh kiểm về việc chăm học và chủ động học ở HKII.

 2. Hình thức dạy học qua Internet

  Giáo viên và học sinh sử dụng ứng dụng K12Online do công ty Viettel cung cấp.

  Địa chỉ trang Website: https://k12online.vn

  a) Hệ thống quản lý học tập:  Nhà trường theo dõi quản lý quá trình học tập của học sinh giúp giáo viên giao tiếp với HS trong việc hướng dẫn học, giao bài tập và trợ giúp, giải đáp, giúp HS có thể theo dõi được tiến trình học tập, tham gia các nội dung học qua mạng, kết nối với GV và các HS khác để trao đổi bài thông qua trang website K12Online do công ty Viettel cung cấp.

 3. Yêu cầu về kỹ thuật:

  a) Thầy cô bộ môn:

  Giáo viên cần có laptop hoặc máy tính để bàn được kết nối internet.

  Nhà trường đã tổ chức tập huấn sử dụng ứng dụng K12Online vào ngày thứ 6, 19/02/2021 lúc 9g00.

  b) Học sinh:

  Học sinh cần có Smartphone, laptop, máy tính để bàn được kết nối internet.

  Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn sử dụng thông qua clip hướng dẫn, group Zalo của lớp hoặc gọi điện thoại hỏi trực tiếp.

  c) Nhà trường:

  Cung cấp đầy đủ tài khoản cho tất cả thầy cô và các em học sinh.

  Tổ chức tập huấn sử dụng và cử cô giáo Huỳnh Thị Phương Ngọc (Công nghệ), cô Vũ Thị Phượng (IT) để hỗ trợ giáo viên trong quá trình sử dụng.

  Đã cung cấp tài khoản cho giáo viên và học sinh thông qua group Zalo của gv, của GVCN, của group Zalo từng lớp, thông qua tin nhắn trên EnetViet, và đăng công khai trên website https://thcslytutrong.hcm.edu.vn

 4. Tổ chức hoạt động dạy học qua internet.
 1. Đối với nhà trường

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng các bài học, học liệu tổ chức dạy học qua internet theo kế hoạch, thời khóa biểu của nhà trường; nhóm chuyên môn góp ý nội dung bài học, tổ trưởng chuyên môn và Phó hiệu trưởng duyệt nội dung bài học trước khi giáo viên đăng website T12Online.vn.

- Tổ chức tập huấn các phần mềm cho giáo viên để bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết cho giáo viên về dạy học qua T12Online.vn.

- Cử giáo viên và nhân viên hỗ trợ thầy cố giáo.

- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phối hợp với gia đình học sinh trong việc tổ chức dạy học qua internet như: thông báo thời khóa biểu, lịch học, nội dung bài học, bài kiểm tra và nội quy lớp học.

- Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai hoạt động dạy học của GV, động viên khuyến khích HS tham gia học tập.

b) Đối với Tổ chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch bài học, môn học, bài tập, câu hỏi, đề kiểm tra theo nhóm chuyên môn. Được sử dụng các video bài giảng có nguồn chính thống; hoặc tự xây dựng video bài giảng để làm công cụ tổ chức hoạt động học tập cho HS. TTCM duyệt bài giảng, bài tập, câu hỏi, yêu cầu HS cần hoàn thành cho học sinh trước khi học sinh xem video bài giảng.

- Phân công GV thực hiện theo nhóm chuyên môn.

- Rà soát cơ sở hạ tầng, trình độ CNTT của giáo viên trong tổ báo cáo nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng tập huấn, tổ chức dạy học qua internet.

c) Đối với giáo viên:

- Giáo viên có kỹ năng xây dựng và lựa chọn bài dạy; sử dụng công cụ CNTT để tổ chức dạy học qua Internet; tổ chức các hoạt động học của học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài tiếp theo trong chương trình. Phối hợp với gia đình học sinh trong việc tổ chức dạy học qua internet. Điểm danh học sinh tham gia học trên internet, lưu lại danh sách điểm danh học sinh được cấp nhật trên hệ thống theo từng buổi để có biện pháp hỗ trợ học sinh không tham gia học.

- GVCN rà soát việc học sinh tham gia học trên internet, nhắc nhở hs học tích cực, phối hợp với phụ huynh với giáo viên bộ môn để học sinh tham gia học đầy đủ trên internet.

- Cập nhật thông tin qua website của trường, group giáo viên, group của tổ nhóm...

d) Đối với học sinh:

- Được GVCN hướng dẫn sử dụng phần mềm dạy học qua Internet.

- Nắm đầy đủ lịch học của từng môn theo thời khóa biểu trên trang Website của nhà trường, qua group Zalo của lớp, tin nhắn trên EnetViet để học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra đánh giá.

d) Đối với gia đình học sinh:

- Có trách nhiệm giám sát, trang bị công cụ cho con em học trên internet, hỗ trợ quá trình học tập qua Internet của học sinh.

- Phối hợp với GVCN, GV bộ môn để quản lý học sinh trong thời gian tự học ở nhà qua Internet.

* Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 22/02/2021 cho đến khi đi học lại ở trường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19 ở HKII năm học 2020- 2021.

Công bố công khai kế hoạch dạy học, thời khóa biểu các môn học để học sinh và cha mẹ học sinh được biết.

Tổ chức tập huấn sử dụng trang mạng T12Online cho toàn thể giáo viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường. Hướng dẫn HS và cha mẹ học sinh kỹ năng học trên Internet và truyền hình.

Tổ chức dạy học, kiểm tra nhắc nhở học sinh học đầy đủ và nghiêm túc trên internet.

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch Covid-19 HKII năm học 2020- 2021 của trường THCS Lý Tự Trọng quận Gò Vấp. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các tổ chuyên môn, các đồng chí giáo viên báo cáo với BGH để kịp thời chỉ đạo, phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận: Phòng GDĐT (Báo cáo);                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- CM, tổ trưởng CM (T.hiện);                                                                                                                 (Đã kí)

- Lưu: CM, VT.                                                                                                                               Dương Hữu Đức


Phụ lục:

1. Tài khoản để học: Các em học sinh nhận tài khoản và password để học trên K12Online từ giáo viên chủ nhiệm của mình.

2. Tải thời khóa biểu, clip hướng dẫn, kế hoạch của bộ môn... ở file đính kèm phía dưới.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86