Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Lý Tự Trọng, số 578 Lê Đức Thọ, Phường 16, quận Gò Vấp, TP. HCM. Chào mừng và kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm Ngày quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021), 01/12 - Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS.
Thứ bảy, 13/11/2021, 9:42
Lượt đọc: 24

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2021 – 2022

+ Các môn TD, AN, MT, Công Nghệ, Tin Học kiểm tra giữa học kỳ 1 trong tuần 9, 10 theo TKB học ở các lớp + GV coi kiểm tra vào lớp trước 05 phút để điểm danh, ổn định lớp và nhắc nhở các quy định làm bài kiểm tra + GV coi kiểm tra yêu cầu học sinh bật camera trong thời gian làm bài, gv chụp hình quá trình giám sát học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến …

PHÒNG GIÁO DỤC   QUẬN   GÒ  VẤP                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS  LÝ  TỰ  TRỌNG                                                                Độclập  – Tự do – Hạnhphúc

 

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KÌ I

NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

BUỔI

THỜI GIAN

KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

Phân công coi KT

HAI

01/11/2021

Sáng

Tiết 1,2

Ngữ Văn (60p)

 

 

 

Ngữ Văn (60p)

 

GV tiết 1coi KT, GV tiết 2 dạy 30 phút còn lại

Chiều

Tiết 4,5

 

Ngữ Văn (60p)

 

Ngữ Văn (60p)

 

 

GV tiết 4 coi KT, GV tiết 5 dạy 30 phút còn lại

BA

02/11/2021

Sáng

Tiết 1,2

 

Tiết 3

Toán (60p)

 

GDCD (45p)

 

 

Toán (60p)

 

GDCD (45p)

GV tiết 1coi KT, GV tiết 2 dạy 30 phút còn lại

GV tiết 3 coi KT

Chiều

Tiết 1,2

 

Tiết 3

 

Toán (60p)

 

GDCD (45p)

Toán (60p)

 

GDCD (45p)

 

GV tiết 1coi KT, GV tiết 2 dạy 30 phút còn lại

 

GV tiết 3 coi KT

03/11/2021

Sáng

Tiết 1,2

 

Tiết 3

Tiếng Anh (60p)

 

 

Tiếng Anh (60p)

Hóa (45p)

GV tiết 1coi KT, GV tiết 2 dạy 30 phút còn lại

GV tiết 3 coi KT

Chiều

Tiết 1,2

 

Tiết 3

 

Tiếng Anh (60p)

Tiếng Anh (60p)

Hóa (45p)

 

GV tiết 1coi KT, GV tiết 2 dạy 30 phút còn lại

GV tiết 3 coi KT

NĂM

04/11/2021

Sáng

Tiết 1

 

 

Tiết 3

KHTN (60p)

Tiết 1,2

 

 

Lý (45p)

 

 

Sử (45p)

GV lớp 6 tiết 1coi KT, GV tiết 2 dạy 30 phút còn lại; lớp 9 GV tiết 1 coi KT

GV tiết 3 coi KT

Chiều

Tiết 1

 

Tiết 3

 

Lý (45p)

 

Sử (45p)

Lý (45p)

 

Sử (45p)

 

GV tiết 1coi KT,

 

GV tiết 3 coi KT

SÁU

05/11/2021

Sáng

Tiết 1

 

 

Tiết 3

LS&ĐL (60p)

Tiết 1,2

 

 

Sinh (45p)

 

 

Địa (45p)

GV lớp 6 tiết 1coi KT, GV tiết 2 dạy 30 phút còn lại; lớp 9 GV tiết 1 coi KT

GV tiết 3 coi KT

Chiều

 

 

Sinh (45p)

 

 

Địa (45p)

Sinh (45p)

 

 

Địa (45p)

 

GV tiết 1coi KT,

 

 

GV tiết 3 coi KT

 

Ghi chú: + Các môn TD, AN, MT, Công Nghệ, Tin Học kiểm tra giữa học kỳ 1 trong tuần 9, 10 theo TKB học ở các lớp

               + GV coi kiểm tra vào lớp trước 05 phút để điểm danh, ổn định lớp và nhắc nhở các quy định làm bài kiểm tra

+ GV coi kiểm tra yêu cầu học sinh bật camera trong thời gian làm bài, gv chụp hình quá trình giám sát học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến …                                                  

                                                                                                                       KT HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                               

                                                                           

                                                                                                           HOÀNG THỊ NGOAN                                                                                                        

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG , QUẬN GÒ VẤP

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164