Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Lý Tự Trọng, số 578 Lê Đức Thọ, Phường 16, quận Gò Vấp, TP. HCM. Chào mừng và kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm Ngày quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021), 01/12 - Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS.
Thứ bảy, 30/10/2021, 20:15
Lượt đọc: 84

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH CÓ NĂNG KHIẾU ĐẶC BIỆT Ở CÁC BỘ MÔN NĂM HỌC 2021-2022

- Giúp các em học sinh có điều kiện học tập, phát triển tư duy, sáng tạo, có thái độ học tập đúng đắn, tự nghiên cứu, tìm tòi, tham khảo tài liệu. - Giúp các em có phương pháp học tập tích cực trong các bộ môn, kích thích sự phát triển thông minh, ham hiểu biết, không ỷ lại. - Giúp cho các em có năng khiếu bộ môn có cơ hội tiếp cận những vấn đề nâng cao và sâu hơn, qua đó tạo cho các em niềm đam mê và yêu thích môn học. - Giúp các em có cơ hội rèn luyện, phấn đấu trở thành học sinh giỏi xuất sắc phát triển toàn diện. - Nâng cao chất lượng học sinh giỏi của trường ngày một nhiều hơn và chọn ra đội tuyển dự thi học sinh giỏi khối 9 năm học 2021 – 2022.

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GÒ VẤP

    TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số: 99 /KH – HSG.LTT

            Gò Vấp, ngày 17  tháng 9  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2021 -2022

 

I.                   MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện tốt kế hoạch năm học 2021 - 2022, nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh một cách toàn diện  theo mục tiêu giáo dục của nhà trường phổ thông.

- Giúp các em học sinh có điều kiện học tập, phát triển tư duy, sáng tạo, có thái độ học tập đúng đắn, tự nghiên cứu, tìm tòi, tham khảo tài liệu.

- Giúp các em có phương pháp học tập tích cực trong các bộ môn, kích thích sự phát triển thông minh, ham hiểu biết, không ỷ lại.

- Giúp cho các em có năng khiếu bộ môn có cơ hội tiếp cận những vấn đề nâng cao và sâu hơn, qua đó tạo cho các em niềm đam mê và yêu thích môn học.

- Giúp các em  có cơ hội rèn luyện, phấn đấu trở thành học sinh giỏi xuất sắc phát triển toàn diện.

- Nâng cao chất lượng học sinh giỏi của trường ngày một nhiều hơn và chọn ra đội tuyển dự thi học sinh giỏi khối 9 năm học 2021 – 2022.

2. Yêu cầu

-        Các chuyên đề được xây dựng đảm bảo tính cấu trúc và hệ thống, vừa sức với học sinh và bám sát nội dung, cấu trúc đề thi học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố.

-        Phát huy khả năng tự học và nghiên cứu khoa học của học sinh.

-        Thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quận, cấp thành phố và có kết quả tốt.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.Thuận lợi:

- Đội ngũ giáo viên của trường có trình độ chuyên môn vững vàng, có trách nhiệm và thương yêu học sinh.

- Trình độ chuyên môn của giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn có khả năng đảm trách công tác bồi dưỡng của nhà trường.

- Số học sinh giỏi thực sự ham thích học tập, phụ huynh tạo mọi điều kiện để cho các em có cơ hội học  tập, re2n và phát triển.

 2. Khó khăn:

- Tình hình dịch covid 19 phức tạp, nguy hiểm. học sinh tạm dừng đến trường chỉ dạy học qua trực tuyến ảnh hưởng đến việc học và bồi dưỡng học sinh.

- Học sinh khối  8, 9 năng lực học chuyên sâu còn hạn chế nên số lượng học sinh giỏi không nhiều.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Thời gian bồi dưỡng và tuyển chọn

-        Tổ chức bồi dưỡng trong hè cho đội tuyển từ kết quả kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi khối 8 năm học 2020 - 2021 (6 tiết/tuần/môn).

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm.

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi trong buổi họp Hội đồng sư phạm cho mọi thành viên cùng biết và thực hiện.

- Theo dõi kết quả học tập của các em từ đó có nhiều biện pháp thích hợp để giúp giáo viên và học sinh dạy tốt và học tốt.

-        Hình thức: Trực tuyến; trực tiếp.

-        Lập đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quận (dự kiến tháng 01/2021) và cấp Thành phố tháng 03/2022).

2. Kế hoạch học tập

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

15/6/2021

Phổ biến kế hoạch và nội quy lớp bồi dưỡng HSG đến HS được tuyển chọn.

 

Đợt 1: 6 tuần

16/6/2021 - 30/7/2021

Lập danh sách Đội dự tuyển (lần 1)

 

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nội dung cơ bản và luyện tập

Kiểm tra cuối đợt 1.

Báo kết quả: 01/8/2021

Đợt 2: 8 tuần

01/8/2021 - 01/10/2021

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nội dung nâng cao và luyện tập

 

Kiểm tra cuối đợt 2.

Báo kết quả: 02/10/2021

Lập danh sách Đội dự tuyển (lần 2)

Đợt 3: 8 tuần

02/10/2021 - 30/12/2021

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nội dung chuyên sâu, tổng ôn và luyện tập

 

Kiểm tra cuối đợt 3.

Chốt danh sách Đội tuyển (lần 3) dự cấp Quận.

Báo kết quả: 01/01/2022

Đợt 4: 8 tuần

02/01/2022 - …/03/2022

Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nội dung Tổng ôn tập và luyện tập

 

Kiểm tra cuối đợt 4

Chốt danh sách Đội tuyển  (lần 4) dự thi cấp Thành phố.

Báo kết quả: 30/02/2021

IV. BIỆN PHÁP THỰC  HIỆN:

- Tuyển chọn học sinh yêu thích bộ môn, có kết quả năm học trước đạt loại giỏi, hạnh kiểm tốt, điểm trung bình bộ môn yêu thích  đạt từ 8,0 trở lên.

- Khảo sát chất lượng,  kết quả làm bài đạt loại tốt, dự kiến đưa vào đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường.

- Chọn giáo viên dạy bồi dưỡng là giáo viên giỏi  có năng lực, trình độ chuyên môn vững, tâm huyết và say mê với công tác bồi dưỡng, có tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của người học và đặt chất lượng chung của nhà trường lên hàng đầu.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, chi tiết, yêu cầu giáo viên dạy bồi dưỡng giảng dạy đảm bảo kiến thức chuyên sâu, đơn vị kiến thức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp cho các em học sinh làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

-Thành lập ngân hàng đề thi học sinh giỏi ở các năm để giáo viên bồi dưỡng luyện tập cho học sinh.

- GVCN, GV bồi dưỡng bám sát các em trong những tiết học, hướng dẫn giúp đỡ học sinh phương pháp học tập, tự  tin không ỷ lại, không chủ quan.

- GV bồi dưỡng sưu tầm tài liệu, nhiều dạng đề và Bài tập giao cho các em từ dễ đến khó, định hướng cho các em tư duy và chủ động học tập tích cực.

-Từng đợt BGH đánh giá và rút kinh nghiệm cho học sinh và giáo viên.

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh quan tâm và tạo điều kiện thời gian, vật chất, tinh thần cho học sinh học tập tốt nhất.

V. PHÂN CÔNG:

- Hiệu Trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chung của nhà trường.

- Phân công Hiệu phó chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chi tiết dựa trên kế hoạch mà Hiệu trưởng đã đưa ra.

- Hiệu phó chuyên môn chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở giáo viên bồi dưỡng thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cho thật tốt, chịu trách nhiệm về kết quả, chất lượng học sinh giỏi của trường.

- Mỗi GVBM có đội tuyển học sinh giỏi ngay lớp mình phụ trách cùng đồng hành và chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy.

- Phân công giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi như sau:

Số tt

Họ tên giáo viên

Môn

Thời gian (dự kiến)

Buổi 1

Buổi 2

1

Vũ Thị Quyên

Ngữ văn

Thứ tư

13g30-16g15

Thứ sáu 13g30-16g15

2

Lê Minh Trí

Lịch sử

Thứ tư

13g30-16g15

Thứ bảy

13g30-16g15

3

Dương Thị Hương

Lịch sử

Thứ sáu

19g30-21g00

Chủ nhật

 8g 00-9g30

4

Trần Hải Đăng

Địa lí

Thứ tư

21g00-22g30

Chủ nhật

 9g 00-11g00

5

Đặng Vũ Anh Thùy

Tiếng Anh

Thứ tư

13g30-16g15

Thứ bảy

14g00-17g00

6

Trần Ngọc Phấn

Tiếng Anh

Thứ tư

 13g30-16g15

Thứ sáu

 13g30-16g15

7

Thái Thị Phương Thảo

Toán học

Thứ tư

 13g30-16g15

Thứ sáu

 13g30-16g15

8

Nguyễn Thành Trung

Toán học

Thứ tư

13g30-16g15

Thứ bảy

 13g30-16g15

9

Lê Thị Thanh Hà

Vật lí

Thứ sáu

17g00-18g30

Thứ bảy

17g00-18g30

10

Ngô Hoài Trang

Vật lí

Thứ hai

13g00-16g30

Thứ năm

13g00-16g30

11

Nguyễn Lưu Ánh Hồng

Hóa học

Thứ tư

13g30-16g15

Chủ nhật

8g00-10g15

12

Trần Thị Hồng Hạnh

Hóa học

Thứ tư

13g30-16g15

Thứ năm

 13g30-16g15

13

Vũ Ngọc Giang

Sinh học

Thứ tư

13g30-16g15

Chủ nhật

14g15-16g15

14

Huỳnh Thị Phương Ngọc

Công nghệ

Thứ tư

 13g30-16g15

Thứ tư

 13g30-16g15

15

Vũ Thị Thoan

Tin học

Thứ ba

14g15-17g00

Thứ bảy

14g15-17g00

 

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

- Bắt đầu thực hiện vào đầu 15/06/2021 và thực hiện suốt đến lúc thi tháng  03/2022)

- Tháng 5/2022 sẽ tổng kết công tác bồi dưỡng, khen thưởng cho những giáo viên thực  hiện tốt công tác bồi dưỡng.

                                                                              

                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                          DƯƠNG THỊ HƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG , QUẬN GÒ VẤP

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87