Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Lý Tự Trọng, số 578 Lê Đức Thọ, Phường 16, quận Gò Vấp, TP. HCM. Chào mừng và kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm Ngày quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021), 01/12 - Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS.
Thứ sáu, 17/9/2021, 20:1
Lượt đọc: 118

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO GIAI ĐOẠN 2016-2020

Trường THCS Lý Tự Trọng triển khai hoạt động tự đánh giá được quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2018.

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG  

HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ


Số:..../KH-THCSLTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Gò Vấp, ngày 18 tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I. Mục đích tự đánh giá

1. Xác định cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt KĐCLGD.

2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

II. Phạm vi tự đánh giá

Trường THCS Lý Tự Trọng triển khai hoạt động tự đánh giá được quy định tại Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2018.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ tự đánh giá là tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.

IV. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng TĐG

Hội đồng tự đánh giá trường THCS Lý Tự Trọng được thành lập theo Quyết định số…../QĐ-THCSLTT ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự Trọng, Hội đồng gồm có 18 thành viên.

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Dương Hữu Đức

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

Dương Thị Hương

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

3

Hoàng Thị Ngoan

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thanh Tâm

Giáo viên

Thư ký Hội đồng

5

Vũ Thị Ngọc Lan

Chủ tịch Công đoàn

Ủy viên Hội đồng

6

Vũ Thị Quyên

Tổ trưởng  chuyên môn

Ủy viên Hội đồng

7

Thái Thị Phương Thảo

Tổ trưởng  chuyên môn

Ủy viên Hội đồng

8

Trần Ngọc Minh

Tổ trưởng  chuyên môn

Ủy viên Hội đồng

9

Lê Thị Lệ Thủy

Tổ trưởng  chuyên môn

Ủy viên Hội đồng

10

Huỳnh Thị Phương Ngọc

Tổ trưởng  chuyên môn

Ủy viên Hội đồng

11

Đào Thị Vân Thanh

Tổ trưởng  chuyên môn

Ủy viên Hội đồng

12

Hà An Phú

Bí thư Chi đoàn

Ủy viên Hội đồng

13

Trần Văn Thể

Tổng phụ trách Đội

Ủy viên Hội đồng

14

Hồ Thị Phương

Tổ trưởng tổ văn phòng

Ủy viên Hội đồng

15

Vũ Thị Phượng

Nhân viên văn thư

Ủy viên Hội đồng

16

Trần Giang Nam

Nhân viên vi tính

Ủy viên Hội đồng

17

Nguyễn Thị Thanh Nga

Nhân viên thư viện

Ủy viên Hội đồng

18

Trịnh Thị Kim Oanh

Nhân viên thiết bị

Ủy viên Hội đồng

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác

Nhóm thư ký gồm 02 thành viên

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Vũ Thị Phương

Văn thư – Giáo vụ

Thư ký

2

Trần Giang Nam

Nhân viên vi tính

Thư ký

Danh sách các nhóm công tác

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

Dương Hữu Đức

Trần Văn Thể

Trần Giang Nam

Lê Văn Hà

Hiệu trưởng

Tổng phụ trách

Bí thư chi đoàn

Kế toán

Nhân viên vi tính

Nhân viên

- Tổ chức và quản lý nhà trường

- Tập hợp minh chứng từ 1.1 à 1.10

Nhóm 2

Dương  Thị Hương

Hoàng Thị Ngoan

Vũ Thị Ngọc Lan

Hồ Thị Phương

Vũ Thị Phượng

Trần Thị Mỹ Lệ

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch Công đoàn

Tổ trưởng Văn phòng

Nhân viên văn thư

Nhân viên

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

- Tập hợp minh chứng từ 2.1 à 2.4

Nhóm 3

Dương Hữu Đức

Trịnh Thị Kim Oanh

Trần Giang Nam

Nguyễn Thị Thanh Nga

Hiệu trưởng

Nhân viên thiết bị

Nhân viên vi tính

Nhân viên thư viện

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

- Tập hợp minh chứng từ 3.1 à 3.6

Nhóm 4

Dương Hữu Đức

Trần Giang Nam

Đặng Thị Phương Thúy

Hiệu trưởng

Nhân viên vi tính

Đại diện Cha mẹ học sinh

- Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội

- Tập hợp minh chứng từ 4.1 à 4.2

Nhóm 5

Dương Thị Hương

Hoàng Thị Ngoan

Vũ Thị Quyên

Thái Thị Phương Thảo

Trần Ngọc Minh

Lê Thị Lệ Thủy

Đào Thị Vân Thanh

Vũ Thị Phượng

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Tổ trưởng chuyên môn

Tổ trưởng chuyên môn

Tổ trưởng chuyên môn

Tổ trưởng chuyên môn

Tổ trưởng chuyên môn

Nhân viên văn thư

- Hội đồng giáo dục và kết quả giáo dục

- Tập hợp minh chứng từ 5.1 à 5.6

a) Nhiệm vụ cụ thể nhóm thư ký

Thực hiện công việc do chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao

b) Nhiệm vụ cụ thể các nhóm công tác

Thực hiện công việc do chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao

3. Phân công thực hiện

TT

Tiêu chí

Nhóm, cá nhân chịu trách nhiệm

Ghi chú

 

Tiêu chuẩn 1

Nhóm 1

 

1

Tiêu chí 1.1

Nhóm 1

 

2

Tiêu chí 1.2

Nhóm 1

 

3

Tiêu chí 1.3

Nhóm 1

 

4

Tiêu chí 1.4

Nhóm 1

 

5

Tiêu chí 1.5

Nhóm 1

 

6

Tiêu chí 1.6

Nhóm 1

 

7

Tiêu chí 1.7

Nhóm 1

 

8

Tiêu chí 1.8

Nhóm 1

 

9

Tiêu chí 1.9

Nhóm 1

 

10

Tiêu chí 1.10

Nhóm 1

 

 

Tiêu chuẩn 2

Nhóm 2

 

11

Tiêu chí 2.1

Nhóm 2

 

12

Tiêu chí 2.2

Nhóm 2

 

13

Tiêu chí 2.3

Nhóm 2

 

14

Tiêu chí 2.4

Nhóm 2

 

 

Tiêu chuẩn 3

Nhóm 3

 

15

Tiêu chí 3.1

Nhóm 3

 

16

Tiêu chí 3.2

Nhóm 3

 

17

Tiêu chí 3.3

Nhóm 3

 

18

Tiêu chí 3.4

Nhóm 3

 

19

Tiêu chí 3.5

Nhóm 3

 

20

Tiêu chí 3.6

Nhóm 3

 

 

Tiêu chuẩn 4

Nhóm 4

 

21

Tiêu chí 4.1

Nhóm 4

 

22

Tiêu chí 4.2

Nhóm 4

 

 

Tiêu chuẩn 5

Nhóm 5

 

23

Tiêu chí 5.1

Nhóm 5

 

24

Tiêu chí 5.2

Nhóm 5

 

25

Tiêu chí 5.3

Nhóm 5

 

26

Tiêu chí 5.4

Nhóm 5

 

27

Tiêu chí 5.5

Nhóm 5

 

28

Tiêu chí 5.6

Nhóm 5

 

 

Tiêu chuẩn ĐG Mức 4

 

 

29

Khoản 01

Không

 

30

Khoản 02

Không

 

31

Khoản 03

Không

 

32

Khoản 04

Không

 

33

Khoản 05

Không

 

34

Khoản 06

Không

 

 

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá (nếu có)

1. Thời gian: 20/5/2021

2. Thành phần: 18 thành viên của Hội đồng tự đánh giá.

3. Nội dung: Chia nhóm và tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên của Hội đồng tự đánh giá dựa vào các nội dung chính theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.

 

VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính và các điều kiện liên quan khác) và thời điểm cần huy động

1. Đối với Mức 1, Mức 2 và Mức 3

 

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các loại nguồn lực cần được huy động/ cung cấp

Thời điểm huy động

Ghi chú

1

Tiêu chí 1.1

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 1.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

1

Tiêu chí 1.2

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 1.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

1

Tiêu chí 1.3

- Mức 2

- Nhân lực: Thành viên nhóm 1.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

1

Tiêu chí 1.4

- Mức 2

- Nhân lực: Thành viên nhóm 1.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

1

Tiêu chí 1.5

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 1.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

1

Tiêu chí 1.6

- Mức 2

- Nhân lực: Thành viên nhóm 1.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

1

Tiêu chí 1.7

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 1.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

1

Tiêu chí 1.8

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 1.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

1

Tiêu chí 1.9

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 1.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

1

Tiêu chí 1.10

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 1.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

2

Tiêu chí 2.1

- Mức 2

- Nhân lực: Thành viên nhóm 2.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

2

Tiêu chí 2.2

- Mức 2

- Nhân lực: Thành viên nhóm 2.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

2

Tiêu chí 2.3

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 2.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

2

Tiêu chí 2.4

- Mức 2

- Nhân lực: Thành viên nhóm 2.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

3

Tiêu chí 3.1

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 3.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

3

Tiêu chí 3.2

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 3.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

3

Tiêu chí 3.3

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 3.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

3

Tiêu chí 3.4

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 3.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

3

Tiêu chí 3.5

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 3.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

3

Tiêu chí 3.6

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 3.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

4

Tiêu chí 4.1

- Mức 2

- Nhân lực: Thành viên nhóm 4.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

4

Tiêu chí 4.2

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 4.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

5

Tiêu chí 5.1

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 5.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

5

Tiêu chí 5.2

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 5.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

5

Tiêu chí 5.3

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 5.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

5

Tiêu chí 5.4

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 5.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

5

Tiêu chí 5.5

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 5.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

5

Tiêu chí 5.6

- Mức 1

- Nhân lực: Thành viên nhóm 5.

- Vật lực: Văn phòng phẩm, máy vi tính, máy photocopy, máy scan, ...

21/5/2021 – 30/7/2021

 

 

2. Đối với Mức 4

Tiêu chí

(Khoản 1 đến khoản 6 Điều 22)

Các loại nguồn lực cần được huy động/ cung cấp

Thời điểm huy động

Ghi chú

Khoản 1

Không

 

 

Khoản 2

Không

 

 

Khoản 3

Không

 

 

Khoản 4

Không

 

 

Khoản 5

Không

 

 

Khoản 6

Không

 

 

VII. Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp hội đồng triển khai TĐG

- Không

VIII. Dự kiến các minh chứng cần thu thập

1. Phân tích tiêu chí, tìm minh chứng

Nhóm công tác, cá nhân được phân công thực hiện phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí.

2. Dự kiến các minh chứng cần thu thập

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng tự đánh giá thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập đượclập Bảng danh mục mã minh chứng. (Phụ lục 6)

IX. Thời gian thực hiện


Thời gian

Hoạt động

Tuần 1

 

1. Họp lãnh đạo cơ sở giáo dục phổ thông để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên của Hội đồng TĐG.

2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG.

3. Họp Hội đồng TĐG để:

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;

- Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;

- Dự thảo và ban hành kế hoạch TĐG.

4. Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan

Tuần 2

 

1. Tổ chức hội thảo / tập huấn / hội nghị về nghiệp vụ TĐG toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các bên liên quan

2. Dự thảo đề cương báo cáo TĐG (dựa trên cơ sở tài liệu Hướng dẫn TĐG và ĐGN của Bộ GDĐT và điều kiện cụ thể của nhà trường).

3. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí

Tuần 3 - 5

 

1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2)

2. Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được

3. Lập bảng Danh mục mã minh chứng

3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí Phiếu đánh giá tiêu chí Mức 4 (4 bước)

Tuần 6 - 7

 

Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí Phiếu đánh giá tiêu chí Mức 4 (tiếp theo việc tuần 3 - 5)

Tuần 8 - 9

 

Họp hội đồng TĐG để:

- Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đè liên quan đến hoạt động TĐG;

- Các nhóm chuyên trách hoặc cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí Phiếu đánh giá tiêu chí Mức 4 với Hội đồng TĐG;

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí Phiếu đánh giá tiêu chí Mức 4 (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng);

- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết).

3. Dự thảo báo cáo TĐG.

Tuần 10

 

1. Họp Hội đồng TĐG để:

- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan;

- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG.

Tuần 11 - 12

 

- Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung

- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường;

- Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG;

- Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG theo các ý kiến góp;

- Đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng.

Tuần 13 - 14

 

- Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG; Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành;

- Gửi báo cáo TĐG và công văn cho cơ quan quản lý trực tiếp;

- Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).

- Tổ chức bảo quản báo cáo TĐG, các minh chứng theo quy định.

Tuần 15 - 16

 

1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn.

2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền.

 

Nơi nhận:

- UBND quận Gò Vấp (để b/c);

- Phòng GDĐT quận Gò Vấp;

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Hội đồng TĐG (để th/h);

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

DƯƠNG HỮU ĐỨC

 

 

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG , QUẬN GÒ VẤP

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88