Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Lý Tự Trọng, số 578 Lê Đức Thọ, Phường 16, quận Gò Vấp, TP. HCM. Chào mừng và kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm Ngày quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021), 01/12 - Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS.
Thứ hai, 30/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 193

Ngày 25/11/2020, Nhà trường tổ chức cho học sinh khối 6,7 tham gia tiết học ngoài nhà trường có kết hợp với tham quan học tập tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương, khu du lịch Đại Nam. Ngày 26/11/2020, Liên đội tổ chức Đối thoại học đường giữa các em học sinh và lãnh đạo nhà trường để các em phát biểu những suy nghĩ, những mong muốn của mình trong việc xây dựng tập thể tiến bộ. Ngày 17,18/11/2020, bộ phận y tế tổ chức mời các bác sỹ bệnh viện Gò Vấp về chăm sóc và khám sức khỏe cho học sinh toàn trường, đây là chương trình của Bảo hiểm y tế thực hiện khám sức khỏe cho học sinh hàng năm .

On November 25, 2020, the school organized for students of grade 6, 7 to participate in a lesson outside of school combined with studying tour at the Museum of Binh Duong province, Dai Nam tourist area. On November 26, 2020, the Ho Chi Minh young pioneer Organization of Ly Tu Trong Secondary School held a School Dialogue between students and school leaders to express their thoughts and desires in building a progressive our school. On November 17, 18, 2020, the school's medical department invited doctors of Go Vap Hospital to take care and examine students' health throughout the school. This is a program of student health insurance perform health checks for students every year.

I. Tiết học ngoài nhà trường kết hợp tham quan học tập. The lesson outside of school combined with studying tour.

* Nội dung học tập 1:

 1. Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh thành lập năm nào?
 2. Các giống hoa được tạo bằng phương pháp chiếu xạ tại Trung Tâm bao gồm:
 3. Một số chế phẩm sinh học, phân bón của Trung tâm:
 4. Cá chuyển gene của Trung tâm có tên và màu là gì?
 5. Quy trình sản xuất cây giống hoa lan nuôi cấy mô công nghệ cao tại Trung tâm .
 6. Khu nhà nuôi cấy mô, nhà kính, nhà lưới, nhà màng tại Trung tâm có quy mô và diện tích
 7. Ngân hàng gen vi sinh vật của Trung tâm.
 8. Một số cảm nhận của em sau buổi tham quan, học tập tại Trung tâm Công nghệ Sinh Học Thành phố Hồ Chí Minh

In what year was Ho Chi Minh City Biotechnology Center founded?
Flower varieties are created by irradiation at the Center
Some biological products and fertilizers of the Center
What is the name and color of the Center's transgenic fish?
Production process for high-tech tissue culture orchids at the Center.
Tissue culture houses, greenhouses, net houses, and membrane houses at the Center are of scale and area
The Center's microbiological gene bank.
Some of my feelings after the study tour and study at the Center for Biotechnology in Ho Chi Minh City

* Nội dung học tập 2:

 1. Bảo tàng tỉnh Bình Dương có bao nhiêu chuyên đề trưng bày cố định? Kể tên 2 trong số đó.
 2. Bảo tàng tỉnh Bình Dương khánh thành vào năm nào?
 3. Có mấy bang người Hoa ở Bình Dương? Kể tên một số bang mà bạn biết.
 4. Tên môn võ cổ truyền xuất xứ ở vùng đất Bình Dương xưa?
 5. Bình Dương có bao nhiêu ngành nghề thủ công truyền thống? Kể tên 1 số mà bạn biết.

II. Đối thoại học đường 2020. School Dialogue - 2020

III. Khám sức khỏe cho hs toàn trường. Taking care of and examining students' health

Tác giả: TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
Nguồn tin: TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87